آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

اگر برايتان سوال است كه تركيب بندي دقيقا به چه معناست، در واقع المان هايي است كه شما انتخاب مي كنيد تا در يك عكس جاي دهيد، و جايي كه تصميم مي گيريد آنها را در كادر قرار دهيد. در اين مقاله آموزشي لنزك طي ۴ مرحله نكاتي را براي ايجاد تصاوير با تركيب بندي چشم گير تر با شما عزيزان مطرح خواهيم كرد. اين نكات قطعا به عكاسان مبتدي كمك خواهند كرد و البته مي توانند براي عكاسان حرفه اي نيز يادآوري باشند.آتليه نوزاد

هنگام تركيب بندي يك عكس شما بايد چند چيز را در نظر بگيريد:

۱- داستاني كه سعي داريد بگوييد چيست؟ به عبارت ديگر، مي خواهيد بيننده وقتي به عكس شما نگاه مي كند، چه چيزي را ببيند يا احساس كند؟

۲- مركز توجه يا نقطه كانوني شما چيست؟

۳- چه المان هايي از همه بيشتر از آن داستان پشتيباني مي كنند؟

۴- چطور مي توانيد آن المان ها را به حداكثر برسانيد؟

بياييد هر يك از اين موارد را جداگانه بررسي كنيم.
داستاني كه سعي داريد بگوييد چيست؟

به عبارت ديگر مي خواهيد وقتي بيننده شما عكس را مي بيند، چه چيزي را بفهمد يا تجربه كند؟

چند ايده، اگر داريد از كودكان خود عكس مي گيريد:

    ممكن است بخواهيد بينندگان ببينند كه آنها چقدر ناز هستند.
    ممكن است بخواهيد بينندگان ببينند كه آنها چقدر باهوش هستند.
    ممكن است بخواهيد بينندگان ببينند كه آنها چقدر خواهر يا برادر يا سگ كوچولوي جديد خود را دوست دارند.

هر كدام از اين ايده ها بر نحوه انتخاب تركيب بندي تصوير شما تاثير خواهد گذاشت. در مثال اول، شما ممكن است تصميم بگيريد يك لباس صورتي به دختر خود بپوشانيد و او را بر روي تخت پرنسسي اش بنشانيد. اگر مي خواهيد نشان دهيد كه كودك شما چقدر باهوش است، ممكن است تصميم بگيريد از او در حين بازي با لوله هاي آزمايش عكس بگيريد. البته، اگر داستان عكس رابطه جديد او با سگ كوچولويش است، بايد از لحظه اي كه او سگش را بغل مي كند، يا سگ صورت او را ليس مي زند، عكس بگيريد. عكاسي نوزاد
[آموزش تركيب بندي]

يك نمونه ديگر، عكاسي از مناظر است. فرض كنيد كه شما مي خواهيد يك عكس از يك درياچه زيبا در يك پارك، در وسط يك شهر بگيريد. داستاني كه مي خواهيد بگوييد چيست؟ تجربه اي كه مي خواهيد بيننده شما وقتي عكستان را مي بيند كسب كند چيست؟

اينها چند ايده هستند:

    مي توانيد درياچه را جدا كرده و طوري از آن عكس بگيريد كه به نظر برسد در وسط ناكجاآباد است.
    مي توانيد با منظره شهر در پس زمينه از درياچه عكس بگيريد تا آن را به عنوان بهشتي در وسط يك شهر كثيف نشان دهيد.
    مي توانيد احساس آرامش يا سكون درياچه را تنها با تمركز بر روي يك نيمكت خالي در پارك، يا بازتاب يك درخت در آب نشان دهيد.

[آموزش تركيب بندي]

در هر موقعيتي، داستان ها و تركيب بندي هاي مختلف زيادي وجود دارد. دانستن اين كه داستان چيست، و شما مي خواهيد چه چيزي بگوييد، گام اول در تركيب بندي يك عكس است. كم كم متوجه مي شويد كه نيت شما در مورد عكس، در تركيب بندي آن اهميت پيدا مي كند.
انتخاب يك نقطه كانوني

با توجه به اين موضوع، گام بعدي كه بايد در مورد آن فكر كنيد اين است كه مركز توجه يا نقطه كانوني شما چيست؟ به عبارت ديگر، الماني كه مي خواهيد بيننده شما اول از همه ببيند چيست؟ مي خواهيد كدام المان برجسته باشد؟

اگر داريد از كودكان خود عكس مي گيريد، اين بسيار ساده است، شما مي خواهيد فرزندتان برجسته باشد. ما در ادامه درباره چند استراتژي براي انجام اين كار صحبت خواهيم كرد، اما اول اجازه دهيد نگاهي به نمونه هاي ديگر بياندازيم.

اگر شما درياچه اي را ديديد كه به سمت آن كشيده شديد، ابتدا داستان آن را از خودتان بپرسيد، و سپس از خودتان سوال كنيد چه الماني مي تواند سوژه باشد؟ آيا سوژه يك درخت يا سنگ در درياچه است؟ يك خانه بر روي درياچه است؟ ماه است كه دارد در بالاي درياچه طلوع مي كند؟ چمن است كه در كنار درياچه رشد مي كند؟
[آموزش تركيب بندي]
چه المان هايي از داستان پشتيباني مي كنند؟

همانطور كه صحنه را مي بينيد، از خودتان مي پرسيد، «چه المان هايي از داستاني كه مي گويم پشتيباني مي كنند؟» همانطور كه از ميان منظره ياب نگاه مي كنيد، چشم هاي خود را در اطراف كادر بيروني عكس حركت دهيد، سپس به داخل آن كادر نگاه كنيد و از خودتان بپرسيد آيا چيزي در عكس وجود دارد كه به آنجا تعلق نداشته باشد.

به عنوان مثال زماني كه داريد يك عكس از كودك خود مي گيريد، از خودتان بپرسيد آيا لازم است ميز ناهارخوري در پس زمينه باشد؟ آيا لازم است ماشينتان در پس زمينه باشد؟ چه چيزي مهم است؟ چه المان هايي به جذابيت سوژه مي افزايند و كدام يك توجه بيننده را از آن منحرف مي كنند؟
چطور مي توانيد آن المان ها را انتخاب كنيد؟

در بخش بعدي، نگاهي به نمونه ها انداخته و در مورد دو روش ساده كه مي توانيد عكس هاي خود را تميز (اصلاح) كنيد، صحبت خواهيم كرد.
[آموزش تركيب بندي]

تصوير بالا عكسي از يك فانوس دريايي است. اين يك صحنه بسيار زيباست، اما با المان هايي پر شده كه واقعا به تركيب بندي كمك نمي كنند. المان هايي از جمله يك سيم در بالاي سر و يك جايگاه اطلاعات در جلو وجود دارند، كه هيچ چيزي به احساس اين مكان اضافه نمي كنند.
[آموزش تركيب بندي]

اين يكي بهتر است. عكس اول با يك لنز بازتر گرفته شد. در اين عكس، من چند قدم به سمت راست برداشتم، و كمي زوم (بزرگنمايي) كردم. زوم كردن نه تنها كمي از پيش زمينه را حذف مي كند، بلكه پرسپكتيو را نيز تغيير مي دهد. مي توانيد ببينيد كه چطور تصوير فشرده تر به نظر مي رسد؟ همچنين، سيم ها به طرز جادويي با فتوشاپ از تصوير حذف نشدند، من تصميم گرفتم كه بالاي درخت را از كادر حذف كنم.
[آموزش تركيب بندي]

اين يك پرسپكتيو متفاوت ديگر است. براي عكس بالا، من از يك لنز حتي بلندتر استفاده كرده، و بيشتر به سمت راست حركت كردم. مهم ترين المان براي من، يعني داستان، فانوس دريايي است. درخت تاريك به خوبي آن را كادربندي مي كند، و به جذابيت پرسپكتيو مي افزايد. اين عكس، در مقايسه با اولي، بسيار تميزتر است.

اكنون، من مي توانستم انتخاب كنم كه با لنز وايد نزديك تر شوم، اما در اين صورت فانوس دريايي شروع به كج (خم) شدن مي كرد، و اين باعث تاكيد بر خطوط برق مي شد.

زواياي مختلف نيز مي توانند به تميز كردن پس زمينه ها كمك كنند، بنابراين از خودتان بپرسيد:

    آيا برداشتن يك يا دو قدم در يك جهت ديگر باعث مي شود تصوير از شر برخي حواس پرتي ها خلاص شود؟
    آيا كمي بالاتر يا پايين تر رفتن به تركيب بندي كمك مي كند؟
    آيا تغيير فاصله كانوني به تركيب بندي كمك مي كند؟

[آموزش تركيب بندي] [آموزش تركيب بندي]

اين يك صحنه عالي از يك كلبه مه آلود بر روي يك درياچه است. اين درياچه در كنار يك بزرگراه بسيار شلوغ قرار دارد، بنابراين من زاويه اي را انتخاب كردم كه شما نمي توانيد هيچ ماشيني را ببينيد. در نمونه اول، تاكيد بر روي علف هاست. من از يك لنز بازتر استفاده كردم و به دنبال مقداري علف براي پيش زمينه گشتم كه يك الگوي زيبا ايجاد مي كرد. علف ها نگاه بيننده را به سمت عكس هدايت مي كنند. و كلبه دورتر به نظر مي رسد.

در تصوير دوم، من تصميم گرفتم درست بر روي بازتاب و آرامش صحنه تمركز كنم. من زاويه اي را پيدا كردم كه از آن مي توانستم بدون هيچ علفي در كادر عكس بگيرم. تمركز من تغيير كرد، احساس عكس هم تغيير كرد. شما كدام يك را بيشتر دوست داريد؟
[آموزش تركيب بندي]

اين يك صحنه زيبا با پتانسيل زياد است. اما چشم شما واقعا هيچ جايي ندارد كه برود. يك حس جذابيت قوي در آن وجود ندارد. داستان در مورد آرامش و يك مكان عالي براي ماهيگيري است.
[آموزش تركيب بندي]

براي بهبود تركيب بندي، من منتظر ماندم تا چند ماهيگير به محل مناسب برسند. در عكس دوم، مي توانيد ببينيد كه چطور نگاهتان جايي براي رفتن دارد؟ نگاه شما بلافاصله به سمت ماهيگيران در قايق قرمز رنگ كشيده مي شود.

شما مي توانيد با كادربندي يك عكس و انتظار براي قرار گرفتن المان هاي مناسب در كنار يكديگر، تركيب بندي عكس هاي خود را به طرز چشمگيري بهبود ببخشيد.

بنابراين اكنون، همانطور كه با عكاسي خود جلو مي رويد، چند ايده عالي داريد كه با آنها كار كنيد:

    در نظر بگيريد كه چه داستاني را با عكس هايتان مي گوييد.
    مطمئن شويد كه يك مركز توجه داشته باشيد.
    تصميم بگيريد چه المان هايي از داستان پشتيباني مي كنند.
    با تغيير موقعيت و فاصله كانوني، تنها المان هايي كه مهم هستند را به تصوير بكشيد

نويسنده: ويكي لويس (Vickie Lewis)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۵:۰۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 آيا عكاسي بارداري با ديگر شاخه هاي عكاسي پرتره تفاوت دارد و به تخصص نياز دارد؟!!

يكي از شاخه هاي تخصصي عكاسي كه امروزه خيلي قابل توجه خانواده ها و بخصوص مادران قرار گرفته است، عكاسي بارداري يا عكس مادري(Maternity) مي باشد. روشها و ديدگاههاي متفاوت و شباهتهايي بين عكاسان براي گرفتن عكس بارداري وجود دارند كه به مهارت، تسلط به فن نورپردازي و خلاقيت عكاس بارداري بستگي مستقيم دارند

سبك كار عكاسي بارداري آتليه بارداري سويل استوديو چگونه است؟!

در آتليه بارداري ، عكاسي بارداري به صورت حرفه اي، با نگاه خاص به حالتهاي مادرانه، پدرانه و لطافتهاي ظريف دوران بارداري انجام مي پذيرد و خانم هاي باردار ميتوانند اين لحظات زيبا، فراموش نشدني و تجربه شيرين مادر شدن را براي هميشه در آتليه عكس بارداري زويا خاطره نمايند. لباسها و پارچه هاي ظريف و مخصوص عكس بارداري يا همان عكس مادري(Mathernity) در آتليه تدارك ديده شده است كه عكاس بارداري با توجه به چهره مادر و تجربه براي عكسهاي انفرادي بارداري استفاده مي نمايد.

وروديه در نظر گرفته نشده است ولي حداقل سفارش چاپ داريم يعني مشتري در انتخاب سايز و تعداد عكس مختار است ولي بايد سايز و تعداد چاپ را به گونه اي انتخاب نمايد تا حداقل سفراش را كامل نمايد، سقفي وجود ندارد و مشتري در صورت دلخواه ميتواند چند برابر ۳۰۰ هزار تومان سفارش چاپ داشته باشد و اين مسئله به تعداد و سايزهاي عكسهاي چاپي انتخابي بستگي دارد.

 در كرج، عكاس بارداري

چه لباسها و امكاناتي براي عكس بارداري موجود است؟!! 

براي عكاسي بارداري۴۵ دقيقه تا ۱.۵ ساعت زمان در نظر گرفته ميشود و معمولا از فونهاي تك رنگ بويژه سفيد، مشكي، صورتي بافت دار، آبي و گلبهي و.. عكاسي استفاده ميشود و بهترين لباس ، پوشش و فيگور عكس بارداري با راهنمايي عكاس به بهترين شكل ممكن، آماده عكاسي ميشوند. معمولا مادر براي عكاسي از ۲ تا ۳ فون(بك گراند) در اين تايم شرايط لازم را دارد و بهترين عكسهاي بارداري آنهايي هستند كه فيگور و نورپردازي در آنها اولويت اصلي كار عكاس ميباشد و نوع پوشش پدر و مادر نوزاد نيز بسيار ساده، تك رنگ و بخصوص رنگهاي روشن مثل سفيد يا ليمويي و … باشد.

ما براي عكسهاي انفرادي مادران، لباسها، پارچه ها و كلاه و گل سرهاي زيبا و مخصوص داريم و بابت استفاده از آنها، هزينه جداگانه در نظرگرفته نشده است.  در صورت لزوم كفشها يا پاپوشهاي مناسب با لباس بارداري شما كه از پيش به طور كامل شسته شده و درون جعبه يا پلاستيك باشند تا اجازه ورود به اتليه بارداري سويل استوديو را داشته باشند و لباس داخل آتليه تعويض ميشود بخصوص لباسهاي بلندي كه بر روي زمين كشيده ميشوند.

line

مزاياي گرفتن عكس بارداري در آتليه عكس بارداري سويل استوديو در  چيست ؟!!

داشتن عكسهاي رويايي و زيبا با نورپردازي خاص مادرانه و عكسهاي رومانتيك دو نفري با همسر، مزيتي است كه نميتوان از آن براحتي گذشت. خانم هاي باردار ميتوانند با همسر و ديگر فرزندان خود نيز در آتليه عكسهاي زيبايي بگيرند كه گوياي خاطرات دوران بارداري باشد و لحظات انتظار نوزاد جديد خود را براي همه خانواده ثبت نمايند.

بهترين زمان براي داشتن عكس بارداري چه زماني..؟!!

بهترين زمان براي گرفتن عكس بارداري از هفته ۳۲ تا هفته ۳۶ بارداري مي باشد و آنهم در صورتي كه مادر در وضعيت نرمال باشد و استراحت مطلق نباشد چون سلامت مادر و كودك و همچنين زيبايي عكسها براي ما اهميت ويژه دارد.

 

منبع:

گوگل

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۳:۵۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسي كودك و عكاسي نوزاد از آن دست حرفه هايي است كه نياز به هنر و خلاقيت زيادي دارد اما در كنار اين خلاقيت و هنر شما نياز داريد تا برخي از اصول مهم را بدانيد و رعايت كنيد .

 

عكاسي نوزاد يكي از جذاب ترين انواع عكاسي است كه در آن با رعايت اين چند اصل مهم شما ميتوانيد مخاطبان خود را جذب كنيد .

 

عكاسي كودك و نوزاد

 

نكته اي كه بيشتر عكاسي هاي نوزاد و كودك را خاص ميكند لطافت و ظرافت خاصي است كه كوچولو ها به عكس ها ميبخشند .

لازم است بدانيد كه همين ظرافت و لطافت از مهم ترين عناصر زيباتر كردن عكس هاي كودك و نوزادي است .

 

شما براي آنكه بتوانيد لحظات خاص و جذاب نوزاد خود را به ثبت برسانيد نيازمند يك عكاس حرفه اي با تجربه كافي هستيد كه آتليه عكاسي بن ساي با كادري مجرب اين امكان را براي شما فراهم نموده است .

 

مدل قابي كه عكس در آن قرار ميگيرد ، ژست هاي كودك ، پشت زمينه هاي عكس و مواردي ازين دست در عكاسي كودك داراي اهميت زيادي هستند .

 

اصول مهم عكاسي كودك

 

از اوليه ترين اصول داشتن يك عكاسي خوب و موفق اين است كه شما اول با سوژه ي خود ارتباط دوستانه اي برقرار كنيد ، سعي كنيد او را بشناسيد ، با خلق و خوي او آشنا بشويد و از علايقش بدانيد .

 

دومين اصل در اين نوع از عكاسي ، داشتن صبر و حوصله ي بسيار بالا است .

شما ميدانيد كه كودكان گاهي اوقات كج خلق هستند و اكثر اوقات بازيگوش . پس بايد براي راضي كردن آنها كه ژست مورد نظر شمارا بگيرند و با شما براي عكاسي همكاري كنند صبوري كنيد و حوصله به خرج بدهيد .

 

از نكات مهم در عكاسي كودك تعيين چارچوب است .

 

يعني چه ؟

 

يعني شما بايد چارچوبي را به عنوان قاب تصويرتان در نظر بگيريد ، زيرا اين كار به جلوه نمايي عكس كودك خيلي كمك ميكند .

 

سعي كنيد هميشه ساده ترين دكورها را انتخاب كنيد تا فضاي عكاسي از شلوغي به دور باشد ، اينگونه عكاسي كودك بهتري خواهيد داشت .

 

اميدواريم اين متن براي شما مفيد واقع شود

 

منبع:

گوگل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۲:۵۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسي بارداري در آتليه بارداري يكي از لذت بخش ترين عكاسي ها است . 

بارداري يكي از گذرا ترين دوران زندگي برخي از خانوم ها است كه از سرشار از تغييرات گسترده اس .

در اين دوره شما هرلحظه بايد آماده ثبت قابي زيبا باشيد .

براي اين عكاسي شما هر لحظه بايد دوربين به دست آماده باشيد تا خاطراتي زيبا را براي تمام عمرتان ثبت كنيد .

 

براي داشتن يك عكس بارداري خوب بايد به اندازه كافي نزديك بشويد ، اگر اين كار را نكنيد پس زمينه ي شلوغ عكستان را خراب ميكند و باعث ميشود سوژه ي اصلي كه خانوم باردار است پيدا نباشد .

اما يادتان باشد كه در مواقع لازم كمي فاصله بد نيست .

اين يكي ديگر از نكات عكاسي از بارداري است . اين كار را بكنيد ، كمي دورتر برويد و يك نوع جديدي از عكاسي  را تجربه كنيد .

اين متود را زمان عكاسي در طبيعت و يا زماني كه روي كاناپه خوابيده است ميتوانيد اجرا كنيد .

 

حواستان به آرايش صحنه باشد 

 

خانم باردار را خارج از مركز تصوير قرار بدهيد ، اين كار باعث طبيعي تر جلوه دادن عكس ميشود .

 

هميشه سعي كنيد از پس زمينه ساده استفاده كنيد ، عالي است ، پس زمينه شلوغ كار را خراب ميكند .

پس زمينه ي ساده باعث ميشود مركز توجه خانم باردار باشد .

 

اين روش اكثر اوقات در پرتره ي بارداري به كار برده ميشود .

از روش گرفتن عكس هاي عمودي استفاده كنيد .

 

زماني كه سوژه ايستاده يا نشسته است عكس را به حالت عمودي بگيريد تا با اين كار به او نزديكتر شويد و تنوع عكس هايتان بيشتر شود .

 

ميتوانيد از سوژه بخواهيد به كارهاي معمولي ش در روز برسد و شما از او در اين حالت عكاسي كنيد .

 

به علاوه ميتوانيد از حالات مختلف صورت  مادر عكاسي كنيد . زماني كه ميخندد ، زماني كه گريد ميكند ،  اخم ميكند .. 

 

اميدواريم اين متن براي شما مفيد واقع شود

منبع:

گوگل

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۱:۴۴ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكس بارداري عكس روز هاي شاد است. عكس مهمترين روز هاي زندگي هر پدر و مادر. پس نكته اول انتخاب رنگ هاي شاد است. رنگ هاي شاد به رنگ هايي گفته مي شود كه داراي بيشترين خلوص هستند.

 

تمام اين رنگ ها رنگ هاي شاد هستند. رنگ هاي پايه در عكاسي كودك و عكاسي بارداري در آتليه عكاسي بسيار حال خوبي را منتقل مي كند.

 

حالا نكته اين جاست كه چگونه ست كنيم.

چند نمونه ست كردن لباس بارداري بين مامان و بابا را اشاره مي كنيم.

 

۱ – يكسان بپوشيم / لباس هاي شبيه به هم و هم رنگ خيلي انتخاب خوبي است.

 

۲- از رنگ هاي هم پايه استفاده كنيم . به عنوان مثال در عكس بارداري مامان و بابا هر دو ميتوانند  آبي بپوشند ولي با طيف هاي مختلف

 

 

اين ها نمونه هايي از رنگ هاي همپايه هستند

 

۳- ميتوانيد از رنگ هاي مجاور هم استفاده كنيد

آبي و سبز

سبز و زرد

زرد و قرمز

قرمز و نارنجي

بنفش و آبي

بنفش و قرمز

اين ها انتخاب هاي متفاوت ولي هم جواري هستند

 

۴- مختلف بپوشيد. كلاسيك ترين آن ها سياه و سفيد است كه در عكاسي بارداري به خوبي جواب مي دهد

۵- خنثي و رنگي بپوشيد

رنگ هاي سفيد سياه و همه طيف هاي خاكستري خنثي هستند.

در حقيقت هر رنگي با اين رنگ ها جور مي شود.

 

۶- مكمل بپوشيد.

رنگ هاي مكمل به رنگ هايي گفته مي شود كه بيشترين اختلاف  تضاد را با هم دارند. در عكاسي بارداري نيز بسيار خوب جواب مي دهد.

مكمل ها در عكس بارداري و براي آتليه تخصصي بارداري بيشترين بازيگوشي را به بيننده  القا مي كنند.

زرد و آبي

قرمز و سبز

بنفش و نارنجي

اين رنگ ها با هم بسيار متضاد و جذاب هستند و در عكاسي بارداري حال خوبي دارند.

۷- در عكاسي بارداري از رنگ هاي پاكيزه استفاده كنيد.

اين رنگ ها رنگ هاي تميز يا بهداشتي نام دارند و عموما رنگ هاي روشني هستند

خيال انگيزي در اين عكس ها در بالاترين سطح ممكن است .

 

 

نكته:

در عكاسي بارداري و عكاسي كودك از تلفيق اين موارد استفاده نكنيد.

اين قوانين در عين سادگي بسيار كاربردي هستند و در عكس هاي مورد نظر آتليه تخصصي كودك بسيار موثر عمل مي كنند.

اما نكته با اهميت در اين جاست كه اين قاعده در عكس تك نفره نيز صادق است

شما ميتوانيد عناصر مختلف لباس خود را با همين قوانين ساده ست كنيد.

»نبع:

گوگل

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۰:۳۷ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

يكي از زيبا ترين مكانهاي خاطره ساز مربوط به  آتليه هاي كودكان است 

 اصولا آن را مهد كودك دوم خطاب ميكنند چرا كه در اين مكان عكاس در صحنه هاي بسيار جذاب (زماني كه كودك بازي ميكند)  اقدام به عكس برداري ميكند و لازم به ذكر است كساني كه بتوانند در هنگام حركت كودك عكس هاي جالب جذابي بگيرند و در حالتي كه تمام اصول عكاسي در آن  رعايت شده باشد، عكاسان موفقي هستند .

در چه سني كودك را به آتليه  عكاسي ببريم:

يكي از  تصور هاي اشتباهي كه برخي پدر مادر ها نسبت به عكاسي دارند  تعيين سن كودكان براي ورود به آتليه مي باشد و براي رفع اين شبهه بايد خاطرنشان كرد كودك در هر سني  و شش ماهه است يا سه ساله يا بيشتر  ميتواند به آتليه عكاسي راه پيدا كند .

نكته :

يكي از راه هاي ارتباطي كه عكاسان با كودكان برقرار ميكنند وسايلي است كه كودكان به آن عكس العمل  خاصي نشان ميدهند و اين ميتواند برنامه كودكاني هاي تام و جري يا وسايل بازي مانند ماشين و هواپيما باشد  و نكته بسيار مهم آنكه نبايد كودكان را با وسايلي همچون تبلت و تلفن همراه ، همبازي كرد .

 

چهار نكته اساسي در آتليه عكاسي كودك :


1.دادن خوراكي به كودكان :

اول سعي كنيد كه در هنگام ورود به آتليه عكاسي كودكان ، خوراكي به همراه نياوريد زيرا زماني كه ذهن كودك در جهت غذا برود  اغلب بهانه جويي( گريه ) ميكند و اين به هيچ وجه براي عكاسي مناسب نيست و  سعي كنيد بدون هماهنگي عكاس به كودكان خوراكي ندهيد زمانبندي اين امور را با مشورت عكاس انجام دهيد   و در آخر ميتوان يك پاستيل به كودكان هديه كرد.


2.سر و صدا :

يكي از اشتباهاتي كه پدر مادر ها در هنگام عكاسي در آتليكه ميكنند مربوط به دست زدن و جيغ كشيدن براي كودك است و بايد خاطر نشان كرد اين عمل قدرت تمركز عكاس و  هماهنگي در ژست هاي كودك را مي كاهد و در كل اين عمل موجب كلافه شدن كودك و عكاس مي شود.

3.بد قلقي كودك در هنگام عكاسي :

معمولا كودكان يك روحيه تعلل خواه دارند و كافي است كه بفهمند كه والدين چيز هايي از آن ها پنهان ميكنند در اين حالت است كه  به نشانه اعتراض بد قلقي (كار هايي كه مطابق ميل پدر نيست) ميكنند و بديهي است كه نبايد در هنگام  ورود كودك به آتليه وسايل بازي و... از او گرفته شود.

 

4.پوشاك كودك:

والدين بايد سعي كنند براي بهتره شدن صحنه هاي  عكس در آتليه ، لباس هاي راحت تري به كودك بپوشانند و از استفاده كردن  لباس هاي تنگي كه باعث اذيت  كودك مي شود و جلوي تحرك را ميگيرد اجتناب كنند 

 پيش از ورود به آتليه و از روز قبل وعده يك محيط شاد و بازي هاي جذاب را به كودكتان بدهيد. توجه داشته باشيد كه تعريف ما بزرگسالان از بازي با كودكان متفاوت است. از نظر ان ها هر شيطنت و هر تجربه اي بازي نام دارد هدف در اين بحث  اعطاي لذت به كودك است. 


تيم ما يكي از مجرب ترين و حرفه اي ترين عكاسان را دارا است و كيفت و تنوع عكاسي ما به گونه اي است كه جذابيت و زيبايي كودك شما را در  آتليه  عكاسي كودك به بديـهه گذاشته ميشود و اين حاصل نتيجه عكاسان با تجربه و مجرب است و يكي از نكات جالب عكاسي در تيم ما اين است كه جذابيت و زيبايي را در آتليه تضمين ميكنم.

ويژگي ها:

ــ امكان عكس برداري از كودكان در هر سني

ــ برقراري ارتباط صحيح با كودك در هنگام عكاسي

ــ شكار لحظه هاي جالب و نقطه جذابيت كودك

ــ استفاده از محيطي شاد و فرح بخش 

ــ استفاده از شخصيت هاي كودكاني

منبع:

گوگل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۹:۰۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

هر علمي براي اثبات كارايي خود نياز به تجربه و در نتيجه موفقيت دارد و در مثالي ساده يك عكاس با تجربه معمولا از عكس هايي كه ميگيرد تجربه و عملكرد خود را به بديهه ميگذارد

قطعا اين عكس هاي زيبا نياز به يكسري آموزش و ترفند دارد كه عكاسان با تكيه بر آن ميتوانند عكس اي بسيار زيبايي را شكار كنند براي گرفتن عكس‌هاي به‌يادماندني، سعي كنيد افراد را مشغول انجام يك فعاليت كنيد و البته بايد خاطر نشان كرد كه فعاليت بايد بسيار آرام باشد و طوري نباشد كه آن ها از منطقه عكس برداري خارج شوند و منظور از فعاليت اين است كه فرد نظاره گر كس يه اين پي ببرد كه عكس بدون هيچ امادگي قبلي گرفته شده است.

تكنيك عكس‌هاي دسته‌جمعي:

 خيلي از حالات پيش مي‌آيد كه عكس‌هاي تكي آن‌طور كه بايد جذابيت داشته باشد ندارد و معمولاً عكس گرفتن در كنار خانواده يا دوستان، خواهر يا برادر مخصوصاً اگر در سن نزديك به هم باشند عكس جذابيت بيشتري پيدا مي‌كند و منظور از اين نوع عكس تناسب بندي قد و سن است كه بسيار زيبا مي‌باشد و عكاس‌ها حتماً بايد بدانند براي گرفتن اين نوع عكس آن‌ها را مطلع كنند كه باهم دوستانه برخورد كنند تا عكس جذاب‌تر باشد نكته مهم‌تر اينكه از پشت‌صحنه از آن‌ها عكس بگيريد تا مُخل فعاليتشان نباشيد. بچه‌ها را در فضايي خلوت و مملو از نور طبيعي، مانند كنار يك پنجره‌ي بزرگ بنشانيد. از حالت اتوماتيك استفاده كنيد و مطمئن شويد كه يك عكس شارپ و واضح داريد. به دوربين اجازه دهيد در صورت لزوم از فلاش استفاده كند و نكته مهم‌تر آنكه براي زيباتر شدن عكس بايد از رنگ‌هاي روشن استفاده كرد.

عكس گرفتن از كودكان:

يكي از سخت‌ترين مبحث‌هاي عكاسي تكنيك ارتباط برقرار كردن با كودكان است زيرا به علت تنوع روحيات و... اين ارتباط‌ها متفاوت است هنگام عكاسي از كودكان، ممكن است كه آن‌ها بر قوه لبخند زدن متكي نباشند و هيچ‌وقت طوري نباشد كه براي هر عكس از آن‌ها آمادگي داشته باشيد در اين مواقع بهتر است كه قبل آن به او يك هديه يا آب‌نبات بدهيد تا بهانه‌اي شود كه با لبخند در عكس، جذابيت را به نمايش بگذارد و طوري باشد كه مخاطب در عكس از خنده و يا لبخند طبيعي خود استفاده كند و معمولاً براي لبخند زدن نياز است يكم فعاليت كنيد و كارهاي بامزه مثل شكلك درآوردن، يا ايجاد صداهاي عجيب‌وغريب را انجام دهيد تا بتوانيد عكس‌العمل مناسب را از كودك دريافت كنيد البته يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه مي‌تواند در لبخند زدن كودكان مؤثر واقع شود فضاي دكوراسيون عكاسي كودك است و راه‌هاي زيادي براي خنداندن كودك در آتليه كودك وجود دارد.

عكاسي سريع:

 يكي از مهم‌ترين معيارهاي عكاسي زمان است و فرد بايد در آن‌قدر هر ثانيه را بداند چراكه زماني كه به‌سرعت عكاسي توجه داشته باشيد طبيعتاً عكس‌هاي بهتري مي‌گيريد عكاس بايد سريع كار كند تا بتواند لحظه‌ي موردنظر را ثبت كند، بنابراين سرعت شاتر بالا (1/500 يا بيشتر) انتخاب كنيد و براي ايجاد پس‌زمينه‌ي مات از يك ديافراگم باز (f/1.8-f/4) استفاده كنيد

منبع:

گوگل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۸:۰۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

اين نوع لنز بيشترين كاربرد در دوربين‌ها را دارد و معمولاً نوع ژاپني آن باكيفيت و عالي‌تر نسبت به ساير مي‌باشد و نكته مهم در انواع لنزهاي زاويه عرض نسبت به يك لنز زاويه باز (Wide angle lens) در مقايسه با يك لنز استاندارد فاصله كانوني كمتري دارد و معمولاً اين فاصله متغير است و حدود ۱۰ تا ۴۲ ميلي‌متر مي‌باشد.

ويژگي لنزهاي زاويه عريض:

ويژگي‌هاي لنزهاي زاويه عريض بسيار زياد مي‌باشد و ازجمله محبوب‌ترين ويژگي آن گرفتن عكس‌هايي با زاويه‌ي ديد وسيع‌تر خواهد كرد و معمولاً عكاس‌هاي حرفه‌اي از اين ويژگي بهره زيادي مي‌برند لنز زاويه عريض براي عكس گرفتن از مناظر و پرتره‌هاي گروهي (عكس‌هاي دسته‌جمعي) يك انتخاب مناسب عكاسي نوزاد است بايد خاطرنشان كرد كه معمولاً در آتليه‌ها و درواقع زاويه باز اين لنزها تنها گزينه براي چنين عكس‌هايي كه مايليد هيچ المان مهمي از عكس را حذف نكنيد، به‌حساب مي‌آيد البته عمق ميداني در اين نوع لنزها استفاده مي‌شود و عكاسان حرفه‌اي مي‌توانند تا عمق ميدان (DOF) عميق‌تري به دست آورند عكاسي بارداري.

لنز نرمال/استاندارد:

اين نو لنزها همان‌طور كه از اسمشان پيداست نوع استاندارد مي‌باشند و لنز استاندارد فاصله كانوني ثابتي دارد و نسبت به نوع عريض بيشترين كاربرد را دارا مي‌باشند (۵۰، ۸۵ يا ۱۰۰ ميلي‌متر) و ازلحاظ پرسپكتيو همانند ديد چشم انسان است و اين وجهه پرسپكتيوي بيشتر براي طراحان و معماران قابل‌فهم و درك مي‌باشد و امروزه براي يك دوربين با فيلم ۳۵ ميلي‌متري يا يك DSLR قول فريم، يك لنز ۵۰ ميلي‌متري استاندارد بكار مي‌رود و نكته مهم آنكه در نگهداري اين نوع لنز بايد مراقبت‌هاي بيشتري شود.

فاصله كانوني:

در مورد فاصله كانوني لنزهاي استاندارد سؤال‌هاي متداولي مي‌شود ازجمله سؤالات مربوط به عكاسي پرتره مي‌باشد در فاصله كانوني‌هاي بالاتر (۸۵ و ۱۰۰ ميلي‌متري) يك لنز ايده آل براي عكاسي پرتره داريد چراكه تركيب اين لنز با دريچه ديافراگم باز، جزئيات هر پس‌زمينه‌اي را مات خواهد كرد درنتيجه توجه بيننده به سوژه جمع خواهد شد. البته لازم به ذكر است لنزهاي كانوني در صورت هرگونه خرابي هزينه بيشتري نسبت به ساير لنزها دارند.

لنزهاي تله فوتو:

لنزهاي تله فوتو (۱۰۰ تا ۸۰۰ ميلي‌متري) زاويه ديد باريكي به شما مي‌دهند. چنين لنزهايي شمارا قادر خواهند ساخت كه از يك‌فاصله دور سوژه خود را شكار كنيد. لنزهاي تله فوتو براي عكاسي حيات‌وحش، پرتره، ورزشي و مستندسازي مناسب هستند. اين لنزها شمارا قادر خواهند ساخت كه سوژه‌ها را از چندين متر دورتر مورد عكاسي قرار داده و با عمق ميدان كمي كه دارند روي سوژه فوكوس كنيد.

لنزهاي زوم:

لنزهاي زوم ازجمله پركاربردترين لنزها مي‌باشند و بنا به استفاده‌هاي عكاسي بيشترين محبوبيت را دارا هستند اگرچه لنزهاي زوم فاصله كانوني متغيري دارند ولي به نسبت اين متغيري كاربرد آن بالاتر و بهتر مي‌شود لازم به ذكر است لنزهاي زوم انواع مختلفي برخي از اين لنزها مي‌تواند از يك لنز زاويه عريض تا يك لنز تله فوتو (مثلاً ۲۴ تا ۳۰۰ ميلي‌متر) تغيير زاويه دهند پس‌دست شما براي تركيب‌بندي كاملاً بازخواهد بود.

تحليل لنزهاي زوم:

در تحليل لنزهاي زوم نكاتي بسيار مهمي وجود دارد ازجمله چيزي بسيار مهمي كه در لنزهاي زوم بايد سبك و سنگين شود، دريچه ديافراگم است توانايي محدودي درباز كردن دريچه ديافراگم و ورود نور دارند پس هنگام خريدن يك لنز زوم به اين موضوع نيز فكر كنيد البته بايد گفته شود كه اين لنزها انواع مختلفي دارند

منبع:

گوگل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۶:۵۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

غالبا زيباترين و جذاب ترين عكس ها مربوط به عكس هايي در آتليه  خانوادگي مي باشند

اينگونه  است كه  جذابيت و زيبايي درعكس  نمايان ميشود و تنوع در رنگ لباس و چهر ها  و حتي تناسب در قد اعضاي خانواده به جذابيت  آن كمك ميكند و كساني كه ميخوهند عكس  هاي جذابي در  آتليه خانوادگي  به بديهه بگذارد بايد سعي كنند از رنگ ها روشن تري استفاده كنند .

چطور عكس بگيريم:

غالبا عكس هايي كه از خانواده ه در آتليه عكاسي گرفته  ميشود  متنوع است ولي در بهترين حالت ميتوان گفت كه زماني كه قرار است از يك خانواده  عكس گرفته شود بايد به چند نكته  توجه شود :

ــ افراد خانواده بايد گروهي بايستند و پراكنده نباشند.

ــ افراد پير و كودكان بايد در وسط قرار بگيرندو تقريبا مركزيت عكس را تشكيل دهند.


ــ افرادي كه از نظر قد بلند تر هستند بايد پشت بايستند  .

ــ  دو نفر كه از همه بلند قد تر و جوان تر هستند بايد در  دو طرف عكس قرار بگيرند .


نكته : بسياري از عكاسان از  گرفتن عكس هاي خانوادي واهمه دارند زيرا غالبا همه ي اعضا خانواده درباره چگونگي نوع عكس و.. نظر ميدهند در اين حالت است كه بايد از يك فلاش خارجي براي كم‌رنگ كردن سايه‌ها و ثبت دقيق چهره‌ها و از يك عمق ميدان بيشتر براي شارپ نشان دادن صورت افراد استفاده كرد.

لباس مناسب بپوشيد :

تنوع نوع لباس گاهي اوقات به جذابيت عكس كمك ميكند و گاهي اوقات از جذابيت آن بشدت ميكاهد  و طبق نظر عكاس هاي مطرح  جهاني معمولا عكس هايي كه ضد و نقيض كمتري  دارند عكسايي هستند كه در آن افراد بشكل ساده و با پوشش ساده مي باشند اگرچه عكس‌هاي خانوادگي موقعيت‌هايي‌ هستند كه افراد بايد براي ثبت آن‌ها بهترين حالت خود را داشته باشند  ولي بايد براي تناسب عكس از لباس هاي شبيه  به هم استفاده كرد.


نكته مهم :  زماني كه ميخواهيد به آتليه  خانوادگي برويد و عكس هاي رسمي بگيريد  مراقب باشيد كه  از رنگ هاي زرد تند و قرمز تند استفاده نكنيد چراكه از ارزش عكس رسمي مي كاهد.

 

عكس‌هاي كلوزآپ بهترين راه براي انتقال احساسات هستند. دو نفر را كه به هم نزديك و صميمي هستند انتخاب كنيد، مثلاً يك زن و شوهر، خواهر و برادر، يا مادر و فرزند؛ و از آن‌ها بخواهيد تا جايي‌كه امكان دارد به هم نزديك شوند و با هم صحبت كنند. از يك لنز استاندارد يا ماكرو استفاده كنيد و كادر را خيلي نزديك ببنديد و عكس بگيريد. منتظر لحظه‌اي باشيد كه دو نفر به هم لبخند مي‌زنند يا به هم نگاه مي‌كنند و از آن لحظه عكس بگيريد. از نور فلاش براي تثبيت حركت و از عمق ميدان كم براي مات شدن پس‌زمينه استفاده كنيد.


زاويه تند :

 غالبا زماني كه عكاسان به عكس هاي حانوادگي زاويه ميدهند به شدت عكس جذاب مي شود زيرا چون افراد داراي تناسباتي هستند  و يكي از زيباترين و حرفه اي ترين نوع تكنيك مربوط به دراز كشيدن و از پايين به سوژه نگاه كردن است  و در چنين حالتي بايد از اعضا خواست تا به دوربين نگاه كنند و سپس عكس را شكار كرد پس از آن خواهيد ديد كه تفاوتي در عكس پديدار ميشود كه قابل بيان نيست.

 ژست‌‌هاي خوب بگيريد:

 چينش افراد خانواده ميتواند بهتر و خلاقانه تر صورت گيرد  ولي تكنيك  ديگر مانند  ژست، بيشتر به فضاي آتليه بارداري و خلاقيت شما ارتباط دارد  مثال  خانواده هاي چهار نفره ميتوانند بطور خلاقانه يك دايره تشكيل دهند  و عكاس ميتواند از يك لنز استاندارد يا عريض( بين 17 تا 50 ميلي‌متر)  استفاده كند و عكس هايي زيبايي را ثبت كند.


تيم ما يكي از مجرب ترين و حرفه اي ترين عكاسان را دارا است و كيفت و تنوع عكاسي ما به گونه اي است كه جذابيت و زيبايي  را در  آتليه  عكاسي خانوادگي  به بديـهه گذاشته ميشود و اين حاصل نتيجه عكاسان با تجربه و مجرب است و يكي از نكات جالب عكاسي در تيم ما اين است كه جذابيت و زيبايي را در آتليه تضمين ميكنم.

منبع:

گوگل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۵:۵۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

دوربين ها  مانند موبايل و يا تبلت از قطعات بسيار حساسي تشكيل شده اند و  هر از اين قطعات وظيفه خاص خود را انجام ميدهد

در صورت خرابي يكي از اين قطعات  بايد در وهله اول سعي كرد آن را تعمير كرد و اگه قابل تعمير نبود بايد آن را از نمايندگي هاي  فروش قطعات دوربين عكاسي خريداري نمود.آتليه كودك


انواع قطعات  اصلي و مهم دوربين :


ــ لنزا

ــ اتاقك تاريك

ــ ويزور يا چشمي يا نماياب 

ــ فلاش 

ــ وسايل تنظيم (نور و فاصله)

ــ سلف تايمرلنز

لنز :

لنز ها مهم ترين نقش را در دوربين ديجيتال دارند و به مثال نقش چشم براي انسان  ،را تداعي ميكنند و امروز بر حسب نوع دوربين و قيمت آن كيفيت اين نوع لنز ها  تفاوت زيادي دارد درواقع لنز مجموعه اي از عدسي هاي محدب و مقعر كه تشكيل يك عدسي محدب مركب را مي دهد ميباشد  و كليت كار لنز به اين صورت است كه زماني كه لنز  نور را كه در جهت  دوربين و قسمت ورودي مي آيد در يك نقطه  متمركز ميكند.


خريد ويا  تعمير لنز:

 قيمت تعمير  لنز ها بر حسب  نوع لنز متفاوت است و معمولا تعميرات آن زماني كه به دست افراد كم تجربه مي افتند دوچندان ميشود لازم به ذكر است زماني كه قصد خريدن دوربين داري از شركت هاي معتبر آن را خريداري كنيد و سعي شود  هميشه از گارانتي محصولات( دوربين و ...) اطمينان حاصل كنيد.

انواع لنز :

ــ لنز وايد

ــ فيش آي: mm 10-8

ــ لنز عادي يا استاندارد 50-100 mm

 ــ تله عادي 70-300 mm

ــ لنز ماكرو 50-100 mm (بخاطر فاصله كانوني و نزديك شدن به سوژه در لنز نرمال قرار مي گيرد)

ــ آسفيركال 28 mm خطاي موج دار شدن را مي تواند از بين برد.

ويزور يا نماياب (view finder)

ويزور يكي از مهمترين اجزا يك دوربين است  و   بيشتر جهت تنظيماتي مانند كادز عكس و... مورد استفاده قرار ميگيرد و درصورت خرابي معمولا بصورت  عدم تطابق تصوير نماياب با تصويري است كه از طريق لنز وارد دوربين  نمايان مي شود و براي رفع اشكال هاي جزئي آن ميتوان دوربين را روشن و خاموش كرد اين كار ميتواند به ويزور كمك كند كه دوباره اكتيو شود.


نكته : بعضي از قطعات دوربين كار هاي مشترك و تاحدودي نزديك به هم را انجام ميدهند ب مثال  روشن و يا تيره ظاهر  بودن عكس از آن دسته كار هاي مشترك محسوب ميشود  كه معمولا  LCD و شاتر و ديافراگرام را درگير ميكند.

 
اتاقك تاريك يا بدنه دوربين :

از ديگر اجزاي دوربين اتاقك تارك است امروزه با پيشرفت تكنولوژي  تغيرات زيادي در اينقسمت داده شده است در دوربين هاي آنالوگ سطح حساس به نور يا حسگر نوري الكترونيكي از جنس سيليكون (sensor) فيلم است و در دوربين ديجيتال به جاي فيلم از سنسوراستفاده شده است. آتليه نوزاد


چند نكته درباره خريد دوربين:

سعي شود در هنگام خريد دوربين از جاهاي معتبر ديدن كنيد و تنوع در قيمت و مدل ها را ببينيد و از خريدن دوربين گران قيمت در جاهايي مانند دستفرشي و يا... خود داري كنيد

منبع:

گوگل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۴:۳۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 5
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 8757
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب